Postal Address:

Department of Theoretical Physics and Astrophysics
  (attn. Miloslav Zejda)
Faculty of Science, Masaryk University
Kotlářská 2
CZ-611 37 Brno
Czech Republic

Phone, Fax & E-Mail:


Office in Litomyšl

Zámecké návrší Litomyšl